Undang-undang media baru di Indonesia menargetkan jurnalis dan melanggar hak daripada melindungi mereka Otoritarianisme digital semakin mengakar di Indonesia. Undang-undang media baru menawarkan janji perlindungan, tetapi serangan online hanya meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Sepanjang tahun 2019, jurnalis kerap dikenai tuntutan pidana berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE),Read More →